Podmínky
Úvod Kontakt Překlady Tlumočení Výuka Podmínky Ceník Sitemap  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Základní podmínky poskytování služeb naší překladatelské agentury se řídí Obchodním zákoníkem. Veškeré informace obsažené v jakékoliv zakázce jsou považovány za přísně důvěrné !!!

Příjem zakázek

Výchozí text k překladu nám můžete zaslat e-mailem, poštou, faxem, či předat po dohodě osobně. Nosičem dat může být disketa, CD, případně tištěná předloha.

Dodací lhůty

Denní norma na 1 pracovní den je 6 normostran (NS). Pokud bude text použit k dalšímu polygrafickému zpracování (text vyjde tiskem), nebo se jedná o text reklamní, který bude umístěn např. na internetových stránkách, je klient povinen tuto skutečnost písemně uvést současně se zadáním zakázky. Tyto texty musí projít nezávislou korekturou. Požaduje-li klient v překladu užití odborné či interní terminologie nebo vyžaduje-li, aby části překládaného textu byly ponechány v původním jazyce, je nezbytné, aby na totéž upozornil písemně, a to současně se zadáním překladu a poskytl slovníček či materiály s příslušnými cizojazyčnými ekvivalenty.

Výpočet ceny, platba

Základem pro kalkulaci ceny je 1 normostrana = 1NS

1NS cílového textu, tj. 1800 úhozů (30řádků po 60 úhozech)

Nejmenší rozsah objednávky je jedna normostrana, poslední nedokončená normostrana se počítá jako celá.

Překladatelské a tlumočnické služby fakturujeme po odevzdání zakázky ve smluvené formě. U zakázek nad 10.000 Kč vyžadujeme u nových zákazníků zálohu ve výši 50% z celkové předpokládané ceny překladu.

Splatnost faktur je 10dní, pokud nebude dohodnuto jinak. Penále z prodlení platby je 0,1% za každý den prodlení.

Jsme plátci DPH.

Záruční podmínky

Překladatelská agentura ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny pouze do výše ceny překladu . Překladatelská agentura neručí za jakékoliv následné škody vzniklé zadavateli z důvodu chybného překladu a neručí za chyby vzniklé vinou zadavatele (nečitelný text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod.) Reklamace je nutno uplatnit písemně, neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky, nejdéle však do 14dnů od předání hotového překladu.