Ceník
Úvod Kontakt Překlady Tlumočení Výuka Podmínky Ceník Sitemap  

CENÍK PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

Anglický, německy, ruský, slovenský, ukrajinský jazyk
Překlad do českého jazyka290,- Kč / NS
Překlad z českého jazyka290,- Kč / NS
Korektura překladu, podle rozsahu nutných úpravod 90,- Kč / NS

Srbský, francouzský, italský, chorvatský jazyk
Překlad do českého jazyka390,- Kč / NS
Překlad z českého jazyka390,- Kč / NS
Korektura překladu, podle rozsahu nutných úpravod 90,- Kč / NS

Bulharský, dánský, finský, holandský, maďarský, moldavský, norský, polský, portugalský, řecký, španělský, švédský, turecký jazyk
Překlad do českého jazykaod 450,- Kč / NS
Překlad z českého jazykaod 450,- Kč / NS
Korektura překladu, podle rozsahu nutných úpravod 90,- Kč / NS

Překlady z jazyka do jazykaod 490,- Kč / NS

Překlady se soudním ověřenímod 450,- Kč / NS

Překlad z/do jazyka

CENÍK TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB

Cena dohodou
Anglický, německý, ruský, italský jazyk

Cena dohodou
Ostatní jazyky

Za práci tlumočníka se považuje nejen vlastní tlumočení, nýbrž i nutná přítomnost tlumočníka u zákazníka v době, kdy neprobíhá komunikace.

Při nasazení tlumočníka kratším než 4 hod se účtuje polovina denní sazby, při tlumočení nepřesahujícím 8 hodin se účtuje denní sazba. Při tlumočení trvajícím déle než 8 hodin účtujeme navíc k základnímu paušálu hodinovou sazbu, vypočtenou ze základního paušálu a zvýšenou o 15%.

STORNO

Za stornování objednávky tlumočení v době kratší než 24 hodin před započetím práce tlumočníka se účtuje storno ve výši až 50% denní sazby.

Cena tlumočení neobsahuje dopravu event. ubytování a stravné.

CENÍK TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB

Ceník je platný od 1.2.2015

Uvedené ceny jsou bez DPH.

NABÍDKA PRO NAŠE STÁLÉ KLIENTY

  • pro naše stálé klienty pracují stejní překladatelé
  • překlady prováděné přes víkend účtujeme bez příplatku
  • v případě dlouhodobé spolupráce (tzn.100NS/měsíc)

ceny překladatelských a tlumočnických služeb dohodou

Slevy a přirážky

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍ SAZBY
Zpracování více než 100 NS v jedné zakázce– 5 %

PŘÍPLATKY A ZVÝŠENÍ SAZBY
Překlad do 24 hod.+ 50 %
Překlad do 12 hod. (zadání ráno, odevzdání večer max. 6NS)+ 70 %
Překlad, tlumočení o víkendech a svátcích+ 50 %

Expresní práce přes noc+ 80 %
(zadání po 18.00 hod, odevzdání druhý den ráno, max. 6NS)

Dovoz zakázky zákazníkovi6,-Kč/km